välkommen till vår byrå!

Chambers Almelöv Hjelmqvist är en advokatbyrå med gedigen kompetens och mångårig erfarenhet av flera olika verksamhetsområden inom juridiken. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning genom seniora advokater till konkurrenskraftiga arvoden.

läs mer

hårda förhandlingar eller snåriga kontrakt?

Vi har mångårig erfarenhet och gedigen affärsjuridisk kunskap och arbetar nära våra klienter för att ge bästa möjliga råd och stöd. 

läs mer

kontakta oss om du undrar något

Du når oss lättast via webbformulär, e-post eller telefon.

till kontakt

Om byrån

Läs mer ›

Affärsområden

Läs mer om
vad vi gör ›

Kontakt

Läs mer om vilka vi är

bred affärsjuridisk erfarenhet

Med särskilt fokus på allmän affärsjuridik, tvistelösning, bank- och finansieringsrätt samt immaterial- och marknadsrätt har vi det som krävs för att stödja våra klienter.

kvalificerad rådgivning

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning genom seniora advokater med konkurrenskraftiga arvoden.

välkommen till
chambers almelöV hjelmqvist

Vi som bildat byrån är tre advokater, var och en med flera decenniers erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning på en av Sveriges största byråer. Utan att göra avkall på kvalitet vill vi - inom ramen för en mindre byrå - erbjuda kvalificerad rådgivning genom seniora advokater med konkurrenskraftiga arvoden.  Vi har bred affärsjuridisk erfarenhet och med särskilt fokus på allmän affärsjuridik, tvistelösning, bank- och finansieringsrätt samt immaterial- och marknadsrätt. Genom vårt kontaktnät i Sverige och utomlands erbjuder vi specialistkompetens inom övriga affärsjuridiska områden.

Chambers Almelöv Hjelmqvist

affärsområden

affärsjuridik

Affärsjuridik är ett begrepp som bland annat omfattar förhandlings- och kontraktsfrågor. Vi arbetar nära våra klienter för att ge råd och stöd i allt från de enskilda delarna av en affärsprocess till ett mer övergripande ansvar för hela processen.

Läs mer

immaterial- & marknadsrätt

Vi ger våra klienter kvalificerad rådgivning när det gäller säkerställande av immateriella rättigheter såsom varumärken och upphovsrättigheter och biträder även i processer för att exempelvis förhindra intrång i sådana rättigheter.

shipping & flyg

Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av de flesta aspekter som rör affärsverksamhet och tvister inom både flyg- och shippingbranschen

Läs mer

tvister

Inom affärslivet är det i det närmaste oundvikligt att någon gång hamna i konflikt med sina affärspartners eller kanske med någon annan aktör.

Läs mer

i korthet:

  • Moderna juridiklösningar för alla typer av företag

  • Stort kunnande och mångårig erfarenhet

  • Utformning av tjänsterna utifrån kundernas behov

affärsjuridik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum eni lorem dore. Lorem ipsum dolor sit tetur.

tvistelösning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros vario deno loripso tristique. Lorem ipsum dolor sit  tetur.

avtalsrätt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Lorem ipsum dolor sit  tetur.

Owe Hjelmqvist

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

medarbetare

Maria Chambers

Maria Chambers

Maria Chambers har ett stort intresse för finansiering i allmänhet och flygfinansiering i synnerhet. Intresset väcktes redan under Marias tid som bolagsjurist vid Scandinavian Airlines System (SAS). Maria har studerat finansiering på masternivå, vid Fordham University i New York. Där inleddes samtidigt advokatbanan, genom engagemang vid först Mannheimer Zetterlöf Advokatbyrås kontor i New York och därefter kontoret i Stockholm. Efter sammanlagt ca 5 år på nämnda byrå och (efter samgåendet) Mannheimer Swartling fortsatte Maria sin advokatverksamhet vid Setterwalls Advokatbyrå, som vid tiden hade en aktiv flyggrupp. Maria har engagerats av såväl aktörer inom leasingbranschen som banker och flygbolag. Uppdragen har rört leasing frågor, regulatoriska frågor och flygfrågor i allmänhet.

"One of the world’s leading aviation lawyers"

Vid sidan av engagemanget i transaktionsjuridiken har lagstiftningsfrågor fått ta plats och Maria har haft ett avgörande inflytande i processen kring Sveriges tillträde till Kapstadskonventionen. Maria har biträtt ett stort antal klienter med frågor hänförliga till bolagsrätt, med viss tyngd på aktieägaravtal. Verksamheten i Chambers Almelöv & Hjelmqvist omfattar fortsatt flygfrågor, såväl transaktioner, som registreringsfrågor och andra regulatoriska frågor.

"Framtidens juridiska kunnande präglas av än mer kunskap på djupet"
Owe Hjelmqvist

Owe Hjelmqvist

Owe Hjelmqvist biträder klienter främst med avseende på allmän avtalsjuridik, immaterialrätt, medierätt, marknadsrätt samt tvister. Owe har drygt 25 års erfarenhet av att biträda klienter inför domstolar och skiljenämnder.

"Leading expert" inom Entertainment Law -Who's Who Legal

Ett särskilt fokusområde är klienter sysselsatta inom branscherna media och underhållning. Owe lämnar löpande juridisk rådgivning till evenemangsarrangörer, arenaägare, muséer, teatrar och aktörer inom musikbranschen. Han har arbetat med bland annat Stockholms Stadsteater, Stockholm Globe Arena, Eurovision Song Contest 2016 samt europeiska kulturhuvudstadsarrangörer.

Owe är utsedd som "leading expert" inom Entertainment Law av Who's Who Legal och är medlem av redaktionsrådet i World Sports Advocate.

Jörgen Almelöv

Jörgen Almelöv

Jörgen har mer än 30 års erfarenhet av kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med fokus på shipping sektorn i bredare bemärkelse. Han har också stor erfarenhet av skiljeförfaranden (framför allt som ombud men också som skiljeman). Jörgen har bl a varit ombud i flera stora internationella skiljeförfaranden med anknytning till olje- och gasindustrin. Han har erfarenhet av både institutionella och ad hoc skiljeförfaranden. Jörgen har erfarenhet av alla typer av ärenden som hänför sig till shippingbranschen, inklusive affärsjuridiska och finansiella frågor. Han arbetar regelbundet med internationella klienter som rederier/ befraktare, banker och försäkringsbolag

"Quick and very creative, with a lot of experience in international shipping"
- Chambers Europe 2015
"Jörgen Almelöv is described by some as "the best shipping lawyer in Sweden".
- Legal 500 2015
"Peers describe Jörgen Almelöv as ‘pragmatic and hugely experienced’ while clients enthuse that they ‘have only the best things to say about him’.”
- Chambers Europe 2012

Jörgen Almelöv är styrelseledamot vid Nordiskt Institut för Sjörätt vid Oslo universitet. Detta är den ledande akademiska institutionen i Norden avseende shipping och olja/gas relaterade juridiska frågeställningar. Institutet har en nära koppling till näringslivet. Han är dessutom ordförande i Svenska Sjörättsföreningen, som är en del av CMI.

våra klienter